Menu

Polityka Prywatności

Zgoda


Klikając przycisk „WYŚLIJ” umieszczony w formularzu kontaktowym lub przycisk „ZAMAWIAM” w formularzu Zamówienia oświadczam, że:
1. akceptuję Politykę Prywatności, Regulamin Platformy oraz Regulamin Pełnomocnictwa, które zawierają szczegółowe informacje na temat postępowania z danymi osobowymi i są dostępna w siedzibie Operatora Serwisu oraz na stronie www.barbadoo.pl;
2. wyrażam zgodę na otrzymywanie od Operatora Serwisu informacji handlowych drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adresy poczty elektronicznej wskazane w formularzu kontaktowym;
3. wyrażam zgodę na realizację przez Operatora Serwisu marketingu bezpośredniego, w rozumieniu art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, poprzez końcowe urządzenia telekomunikacyjne (takie jak: komputer, tablet, telefon itp.) użytkowane przez osobę wskazaną w formularzu kontaktowym;
4. upoważniam Operatora Serwisu do przekazywania danych osobowych osób wymienionych w pkt. 1 Klauzuli Informacyjnej RODO pracownikom i współpracownikom Operatora Serwisu, Sprzedawcy oraz podmiotom, którym Operator serwisu lub Sprzedawca może powierzyć działania wynikające z realizacji celów wymienionych w pkt. 3 Klauzuli Informacyjnej RODO;
5. przyjmuję do wiadomości, że zgody i oświadczenia mogą być w każdym czasie odwołane;

Polityka prywatności


Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.
1. Informacje ogólne.
1.1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.barbadoo.pl
1.2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: MICHAŁ STANISŁAWCZYK Majestic ul. Rezedowa 10a, 04-232 Warszawa
1.3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Operatora: kontakt@barbadoo.pl
1.4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
1.5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
• Prowadzenie newslettera
• Prowadzenie systemu komentarzy
• Prowadzenie rozmów typu chat online
• Obsługa zapytań przez formularz
• Przygotowanie, pakowanie, wysyłka Towarów
• Realizacja zamówionych usług
• Realizacja Umowy Sprzedaży
• Windykacja należności
• Prezentacja oferty lub informacji
1.6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
• Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
• Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka").
1.7. Nazwy handlowe, produktów, firm oraz ich loga użyte na stronie należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie www są wyłącznie w celach informacyjnych.
2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
2.1. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa
2.2. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
3. Hosting
3.1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: FIREBASE GOOGLE
4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
4.1. W celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz w celu zapewnienia realnej ochrony danych Operator powołał Inspektora Ochrony Danych
4.2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: kontakt@barbadoo.pl wpisując jako temat wiadomości „kontakt z inspektorem danych osobowych”
4.3. Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do przedstawienia Tobie oferty, wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców jak:
• firma hostingowa na zasadzie powierzenia
• kurierzy
• operatorzy pocztowi
• ubezpieczyciele
• kancelarie prawne i windykatorzy
• banki
• operatorzy płatności
• organy publiczne
• operatorzy systemu komentarzy
• operatorzy rozwiązania typu chat online
• upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
• firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
4.4. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane będą przetwarzane do czasu ich usunięcia.
4.5. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
• dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
• ich sprostowania,
• usunięcia,
• ograniczenia przetwarzania,
• oraz przenoszenia danych.
4.6. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w niniejszej Polityce Prywatności wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4.7. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
4.8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu, w szczególności do realizacji Zamówienia i Umowy Sprzedaży.
4.9. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
4.10. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
5. Informacje w formularzach.
5.1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
5.2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
5.3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
5.4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
6. Logi Administratora
6.1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
7. Istotne techniki marketingowe
7.1. Operator może stosować analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
7.2. Operator może stosować techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
7.3. Operator może korzystać z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
7.4. Operator może stosować rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
7.5. Operator może stosować rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
8. Informacja o plikach cookies.
8.1. Serwis korzysta z plików cookies.
8.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
8.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
8.4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
• utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
• realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
8.5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
8.6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
8.7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8.8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
8.9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
8.10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
8.11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
9. Udostępnienie danych.
9.1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
9.2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
9.3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
10. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
10.1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
10.2. W celu zarządzania ustawieniami cookies postępuj zgodnie z instrukcjami poszczególnych przeglądarek internetowych i systemów.
10.3 Usunięcie danych. Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora drogą elektroniczną poprzez wysłanie maila na adres biuro@barbadoo.pl